”Tämä on tulevaisuutta”

28.4.2016 / Toholammin kehitys

Toholampilaiset tutustuivat biokaasulaitokseen

Toholampilaiset matkasivat viime tiistaina Liminkaan ja tutustuivat sikäläisen Jahotec Oy:n biokaasulaitokseen. uutta teknologiaa hyödyntävä laitos tuottaa energiaa jätteistä.

– Tämähän on melkoinen puhdistuslaitos, kunnanjohtaja Jukka Hillukkala totesi.

Matkalla mukana olleet yli 50 toholampilaista saivat havaita myös sen, ettei laitoksesta tule ulos minkäänlaisia hajuhaittoja, vaikka sen mätänemiseen liittyvät prosessit saattavat antaa herkästi toisenlaisen kuvan.

Toholammin Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kentala sanoo, että jos kaikki menee hyvin, kunnassa on biokaasulaitos noin vuoden kuluttua. Hanke etenee omaan tahtiinsa. Hän muistutti, että Suomi on luvannut olla ravinnekierrätyksen mallimaa. Biokaasulaitoksen myötä ravinteet saadaan hallittuun kiertoon.

Toholammille kaavailtuun laitokseen tulisi jätettä 500 rekkaa vuodessa eli viikossa tavaraa tulisi kymmenkunta rekkalastillista.

Jahotecin biokaasulaitoksessa orgaanisesti hajoava aine mädätetään suljetussa, hapettomassa tilassa. Talteen saatu biokaasu poltetaan ja käytetään tällä hetkellä lähinnä omien tilojen lämmitykseen ( konepaja, kuivaamo yms.) ja tulevaisuudessa myös moottoripolttoaineena. Kaasun lisäksi mädätyksen lopputuotetta voidaan hyödyntää lähes hajuttomana peltojen lannoituksessa.

Limingan laitos käyttää syötteinään biojätettä, eläin­ ja puhdistamolietteitä sekä peltobiomassaa.

Biopolttoaineiden käytön lisääminen parantaa työllisyyttä ja vähentää haitallisia päästöjä.

Biokaasulaitos on sekä jätteiden käsittelijä, että energian ja lannoitteiden tuottaja. Koko ajan tehdään myös tutkimustyötä yliopistotasolla niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Jahotecin toimitusjohtaja Jarmo Ahola ja Ilkka Kovalainen kertoivat vieraille laitoksen toiminnasta. He innostivat myös mukana olleita nuoria hakeutuman opiskelemaan alalle.

– Tämä on tulevaisuutta, miehet vakuuttivat.

Tutustumassa. Toholampilaiset kävivät tiistaina tutustumassa Jahotec Oy:n biokaasulaitokseen
Tutustumassa. Toholampilaiset kävivät tiistaina tutustumassa Jahotec Oy:n biokaasulaitokseen