Yrittäjähenkinen projektipäällikkö

4.1.2018 / Toholammin kehitys

Toholammin kehitys Oy hakee yrittäjähenkistä projektipäällikköä käynnistyvään mallastamo -hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa elintarvikeketjun kilpailukykyä. Tavoitteena on selvittää paikallisten raaka-aineiden saatavuus ja soveltuvuus erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon, selvittää erilaisia maltaiden jalostustekniikoita mallasta sisältävien tuotteiden tarpeisiin sekä analysoida teknis-taloudellinen malli erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon. Hankkeessa pyritään luomaan yritysverkosto, joka käsittää raaka-aineiden tuotantoketjun, taloudellisesti kannattavan mallastusprosessin ja mallastuotteita hyödyntävän jatkojalostusverkoston.

Projektipäällikön tehtävänä on hankkeen ostopalveluiden kilpailutus, hankkeen hallinnointi, raportointi ja viestintä. Lisäksi tehtävään kuuluu hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja jatkohankkeiden valmistelu.

Arvostamme kokemusta liiketoimintaosaamisesta, projektihallinnosta ja yritysrahoitusverkostojen tuntemusta sekä markkinointiosaamista. Omaat innostavan, oma-aloitteisen työotteen sekä sinulla on hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävä on määräaikainen 30.11.2018 saakka.

Lähetä hakemuksesi osoitteella esa.jarvenoja(at)toholampi.fi maanantaihin 15.1.2018 mennessä.