Toholammista tuulipuistorakentajien tukikohta

28.7.2020 / Toholammin kehitys

Lestijokilaaksoon ja lähiympäristöön on suunnitteilla lähes 300 tuulivoimalaa. Oheinen kartta osoittaa Toholammin keskeisen sijainnin suunniteltujen rakennustyömaiden suhteen. Tuulipuistourakoitsijoiden kannattaa miettiä, olisiko Toholampi alueen tuulipuistorakentajien tukikohta.

Toholampi sijaitsee keskellä satoja tulevia tuulivoimaloita

Suurimmat tuulipuistot ovat tulossa Toholammille ja Lestijärvelle, yhteensä 146 tuulivoimalaa. Kannuksen Mutkalammille 55 voimalaa ja Halsualle on suunnitteilla 49 voimalaa. Lisäksi Toholammin naapurikuntaan Sieviin runsaan 20 km etäisyydelle on suunnitteilla 3 tuulipuistoa. Seuraavassa taulukossa on listattu lähialueen tuulipuistojen voimaloiden lukumäärät.

Toholampi läntinen25
Toholampi – Lestijärvi49
Lestijärvi72
Halsua49
Mutkalampi (Kannus)55
Jakoistenkallio (Sievi)7
Puutikankangas (Sievi)8
Tuppuraneva (Sievi)4
Pajukoski II (Ylivieska)18
Yhteensä287

Tuulipuiston rakentaminen tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia infrarakentamisen yrityksille. Pelkästään Toholammin ja Lestijärven tuulipuistojen rakentamisessa tarvitaan:

  • puuston poistoa yli 150 hehtaarin alueelta
  • teiden rakentamista ja parantamista lähes 150 km
  • tuulivoimalan nosto- ja huoltokenttien rakentamista noin 50 hehtaarin alalle
  • maa- ja kiviainesten siirtoa yli  miljoona kuutiota (1 000 000 m3)
  • voimaloiden perustuksiin lähes 100 000 m3 betonia ja 3 500 tn raudoitusta
  • tietoliikenne ja sähkökaapelointia noin 120 km

Rakennustyömaalla on rakennusvaiheesta riippuen töissä 50 – 150 henkilöä. Näille kaikille tarvitaan myös majoitus- ja ateriapalvelut.