Jätevedet Kinnulasta ja Lestijärveltä Toholammille

16.10.2016 / Toholammin kehitys

Muuttuuko hanke puheista teoiksi

Kinnula, Lestijärvi ja Toholampi kartoittavat mahdollisuutta rakentaa siirtoviemäri, joka toisi jätevedet Kinnulasta ja Lestijärveltä Toholammille. Vaikka kyse on jätevesistä, samalla puhutaan jo hyvinvointiverkostosta, joka avaisi uusia mahdollisuuksia. Oman kiihokkeensa hankkeelle antaa se, että maalaisjärjellä ajateltuna, siinä kaikki voivat sanoa olevansa voittajia.

Kartoitus ottaa kuitenkin vasta ensiaskeleita, eikä päätöksiä asian osalta ole tehty, mutta tunnusteleva esiselvitys on ollut rohkaisevaa. Tulevaisuudessa varmasti luottamushenkilöt pääsevät ottamaan asiaan kantaa.

Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tapio Pekkarinen toteaa, että heillä on uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen parin vuoden kuluttua ajankohtainen. Sen kustannusarvio pyörii 5 miljoonan euron tietämissä.

– Kun viemärilaitos pyörii meillä omana talousyksikkönään, se tietää sitä, että tällainen investointi näkyy jätevesilaskuissa. Hinta nousee, Pekkarinen toteaa. Tällä hetkellä myös Lestijärven jätevedet menevät Kinnulaan.

Nyt alueen kunnissa ja hieman laajemminkin on virinnyt ajatus siitä, että jätevesien kulkusuuntaa voitaisiin muuttaa. Toholammille nousee puolestaan lähitulevaisuudessa biokaasulaitos, joka voi hyödyntää jäteveden käsittelyn jälkeen syntynyttä puhdistamolietettä. Se koostuu jäteveden mukana tulevasta kiintoaineesta, puhdistamolla muodostuvasta biomassasta ja jätevedestä saostetusta liukoisista aineista, kuten fosforista.

Vaihtoehto. Toholammin Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kentala (vasemmalla) ja Viemäriliikelaitoksen toimitusjohtaja Markus Savikuja pitävät kuntien jätevesien johtamista yhteen puhdistamoon vakavasti harkittavana vaihtoehtona.
Vaihtoehto. Toholammin Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kentala (vasemmalla) ja Viemäriliikelaitoksen toimitusjohtaja Markus Savikuja pitävät kuntien jätevesien johtamista yhteen puhdistamoon vakavasti harkittavana vaihtoehtona.

– Biokaasulaitos voi hyödyntää puhdistamolietettä vuositasolla jopa 19 000 tonnia, Toholammin Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kentala kertoo.

Toholammin Viemäriliikelaitoksen toimitusjohtaja Markus Savikuja sanoo, että kustannukset siirtoviemärin rakentamisen osalta jäisivät kaikkine muutostöineen tässä hankkeessa alustavien arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaan euroon. Lestijärven ja Kinnulan välillähän viemäri on jo olemassa. Jätevesien kulkusuunta vain muuttuisi. Savikuja toteaa, että samalla Toholammilla myös Sykäräisen jätevedet voitaisiin johtaa kirkonkylän puhdistamoon. Myös Lestijärven Syrinkylän jätevesien mukaan ottaminen reitin varrelta olisi myös mahdollista.

Jätevesien lisäksi keskusteluissa on noussut esiin myös muita mahdollisia tahoja, jotka voisivat tulla mukaan kaivantoon, jota on jo osuvasti nimitetty eräänlaiseksi hyvinvointiverkostoksi. Kimmo Kentala sanoo, että esille ovat nousseet Toholammin vesilaitos, Kasenet ja Korpelan Voima. Jos Sykäräisen ja Toholammin välille laitetaan uusi vesiputki, se lisää kustannuksia noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Kinnulan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tapio Pekkarinen uskoo, että rahoitus hankkeelle jotakin kautta löytyy, kun mennään käymään Helsingissä.

– Ehkä jonkinlainen työllisyysperusteinen rahoitus olisi mahdollista ja varmasti ympäristöministeriökin kiinnostuu asiasta, kun ollaan aralla ja mittavalla pohjavesialueella. Nyt kuntien ja asianomaisten tahojen pitäisi tehdä päätöksiä ja aloittaa suunnittelu.

Monet kuntien luottamushenkilöt näkevät, että harvoin löytyy näin selkeästi kaikille hyötynäkökohtia tuovia yhteisiä hankkeita, joten nyt on jaksettava työstää asian kimpussa ja viedä se maaliin saakka.

[su_note note_color=”#087fc7″ text_color=”#fefefe” radius=”6″]Siirtoviemärin plussat kunnille

– Kinnula: Uutta puhdistamoa pienempi investointi. Pistekuormitus Kivijärveen poistuu.

– Lestijärvi: Mahdollista johtaa Syrin alueen jätevevedet Toholammille. Tulevaisuudessa Valkeisen alueen mahdolliset investoinnit.

– Toholampi: Voidaan hyödyntää jo investoidun jätevedenpuhdistamon kapasiteettia. Saadaan raaka-ainetta biokaasulaitoksen tarpeisiin. Sykäräisen jätevedet kirkonkylän puhdistamoon.[/su_note]