Yrityspalvelut

Toholammin alueen yritysneuvonnasta vastaa Toholammin Kehitys Oy:n yritysneuvoja. Hänet tavoitat Toholammin kunnantalolta. Varsinaisia toimistopäiviä tai -aikoja ei ole, vaan tapaaminen kannattaa sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostin kautta. Siirry yhteystietoihin →

Yhteyttä voivat ottaa mm. alueella toimivat yrittäjät, alueelle tulevat yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatalouden liitännäiselinkeinon harjoittajat tai liitännäiselinkeinotoimintaa suunnittelevat.

Toholammin kehitys Oy toimii uusien ja jo toimivien yritysten ja yrittäjien apuna, neuvojana ja kehittäjänä. Toholammin kehitys Oy:n palveluihin kuuluu neuvonta mm.

  • uuden yrityksen perustamisessa ja perustamisasiakirjojen täyttämisessä
  • lupa-asioiden järjestämisessä
  • yrityksen rahoituksen järjestämisessä
  • maatalouden liitännäiselinkeinojen rahoituksen järjestämisessä
  • liiketoiminnan kehittämisessä
  • koulutus- ja työvoimakysymyksien vastauksien etsimisessä
  • yritysten tontti- ja rakentamisasioissa
  • asiantuntijapalveluiden järjestämisessä

Teemme tiivistä yhteistyötä rahoittajien, eri asiantuntijatahojen ja seutukunnassa meneillään olevien elinkeinoelämään liittyvien hankkeiden kanssa. Lisäksi tiedämme alueella olevista yrityksistä sekä vapaista teollisuus- ja liiketiloista.